Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 13, 2012
Image Size
1.1 MB
Resolution
1440×900
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,454
Favourites
50 (who?)
Comments
27
Downloads
43
×
4GTTN by pk1st 4GTTN by pk1st
a long times ago ...
Add a Comment:
 
:iconlingkira:
lingkira Featured By Owner Jun 24, 2013  Student
đẹp quá !
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Jul 10, 2013  Hobbyist Interface Designer
rất vui vì bạn thích nó :D
Reply
:iconlingkira:
lingkira Featured By Owner Feb 17, 2014  Student
gửi cho mình VS này được không? :D
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Feb 27, 2014  Hobbyist Interface Designer
cái này mình sử dụng truetraspanrency kết hợp với một vs trên Windows XP nha bạn, chứ không phải Windows 7 :D 
Reply
:iconlingkira:
lingkira Featured By Owner Feb 28, 2014  Student
Ồh! Cho mình hỏi bạn có thường hay sử dụng facebook kô? Mình có 1 số vấn đề muốn hỏi bạn đại khái là liên quan tới việc mood themes windows 7 bạn có thể giúp mình kô? Nick facebook của mình là Ling Kira có gửi yêu cầu cho bạn rùi đó.
Reply
:iconnittiyh:
Nittiyh Featured By Owner Jun 4, 2012  Student Interface Designer
Man, what a lovely shot.
Reply
:iconmakatz:
MaKatz Featured By Owner Apr 29, 2012   Interface Designer
pretty cool :D, u r Vietnamese ??
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner May 2, 2012  Hobbyist Interface Designer
Yeah, I'm Vietnamese
Reply
:iconsoundlife2:
SoundLife2 Featured By Owner Mar 19, 2012  Professional Filmographer
i know i'm late to the party, but this is really nice! which VS are you pairing with TT to get it to look so seamless?

cheers!
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Apr 29, 2012  Hobbyist Interface Designer
This is windows XP, the vs is gaia08mini
Reply
Add a Comment: